Trådlöst nätverk – flexibelt och skalbart – till fast kostnad per accesspunkt

Vår proaktiva drift övervakar, optimerar och underhåller nätverket

Undvik dyra investeringar – hårdvara och drift ingår i priset

Säkra och tillgängliga trådlösa nätverk är en självklarhet för de flesta verksamheter, men det är också en nödvändighet där störningar snabbt skapar frustration och kostnader. Med WiFi som tjänst från Saldab kan ni köpa trådlöst nätverk till en fast kostnad per accesspunkt och med proaktiv drift som ökar tillförlitligheten och stabiliteten i lösningen.

Vi möter många krav och önskemål

WiFi som tjänst levereras med en säker trådlösanslutning till ert interna nätverk med åtkomst till interna applikationer på samma sätt som att ni är inkopplade på ett trådbundet nätverk.

Tjänsten uppfyller höga krav på säkerhet och tillgänglighet och kan implementeras på en eller flera av era siter, och med precis så många accesspunkter som behövs. Vi kan skräddarsy lösningar som möter en stor variation av krav och önskemål från våra kunder.

Besökare får tillgång till ett eget trådlöst gästnätverk som är helt isolerat från ert egna interna nätverk, vilket ökar säkerheten för era egna nätverk och IT-miljö. 

Komplett managerad lösning

Genom vår proaktiva drift övervakar, optimerar och underhåller vi nätverket för att se till att tjänsten alltid verkar med högsta kapacitet och kvalitet. Kvartalsvis genererar vi en SLA-rapport för tjänsten som presenteras i samband med efterföljande driftsmöte.

Tjänsten stödjer aktuella radiostandarder för WiFi som t.ex. 802.11 och är en komplett managerad lösning med den flexibilitet och skalbarhet som behövs för att leverera den önskade tjänsten. Hårdvara och proaktiv drift är inkluderad i tjänsten – ni behöver alltså varken investera i hårdvara eller konsultkostnade

Vår kontaktperson

Mikael Kvist

Telefon:  040-620 67 22
Epostadress: mikael.kvist@saldabit.se