Veolia väljer Saldab som leverantör av klienthantering

När Veolia Water Technologies AB skulle fusionera tre bolag till ett uppstod behovet av att skapa en standardiserad klientplattform. Veolia uppvaktades av flera IT-leverantörer innan valet föll på Saldab. Det är vi riktigt glada för!

Förutom att leveransen skulle präglas av kvalitet och hög servicenivå var det viktigt för Veolia att välja en rikstäckande leverantör. Tjänsten innebär att Saldab tar ett helhetsansvar för Veolias klienthantering, dvs. lagerhållning, inköp, konfiguration, logistik, licenshantering och support.

Utöver tjänsten för klienthantering ansvarar Saldab för driften av Veolias plattform för infrastruktur.

För mer information, kontakta:

Magnus Lundegren, säljare. Du når honom på mailadressenmagnus.lundegren@saldabit.se eller på telefonnummer 040-620 67 26.

.

Veolia på 10 sekunder

Veolia Water Technologies AB grundades 1986 och är världsledande inom processtekniska lösningar för vattenbehandling. Veolia har kontor över hela världen och har i Sverige 8 kontor varav huvudkontoret ligger i Lund. Antalet anställda i Sverige uppgår till 170 och under verksamhetsåret 2014 omsatte Veolia drygt 407 mkr