Vi arbetar i huvudsak med systemdrift i en eller annan form, vi är i många fall våra kunders IT-avdelning – allt en intern IT-avdelning gör – det gör vi! Vi utvärderar, säljer, driftsätter och underhåller små och stora IT-miljöer hos våra kunder. Vi gör ingen skillnad på om våra kunder vill ha sin egen maskinvara eller hyra in sig hos oss i våra miljöer – våra kunders behov avgör vilken lösning som är bäst för just dem.

För att enkelt klä i ord vad vi gör har vi delat in våra erbjudanden i några huvudkategorier.

IT-drift

Vi på Saldab upplever ett kraftigt ökande intresse för våra paketerade och kundanpassade tjänster inom outsourcing, datacenter, molntjänster och managerade tjänster. Det är inte så konstigt. Vi på Saldab gör nämligen allt vi kan för att våra kunder ska en så problemfri IT som möjligt. På så sätt får vi nöjda kunder, och nöjda kunder genererar nya kunder. Ett kvitto på detta är att vi enligt Branschstatistik är en av de marknadsledande leverantörerna av IT-drift.

Vårt fokus är alltid att ta fram lösningsförslag och tjänster som är anpassade efter respektive kunds unika förutsättningar och kan därför ta ett totalansvar för kundens hela IT-miljö, men det kan även vara ett funktionsåtagande som exempelvis drift av en enskild applikation.

Tjänster

Utvecklingen av nya lösningar rusar på i snabb takt och användarna blir också allt snabbare på att ställa krav på att IT-avdelningarna förser dem med tjänster som är lättillgängliga och driftssäkra. Vi på Saldab avlastar gärna våra kunder med att leverera standardtjänster eller funktioner så att IT-avdelningen istället kan hjälpa verksamheten med affärsutveckling och processeffektivisering.

Vår konsultorganisation, som är fördelad över hela Sverige, hjälper våra kunder att utveckla sin verksamhet genom att nyttja ny teknologi, men vi kan också hjälpa till att lösa tekniska utmaningar, vara projektledare eller gå in i en IT-chefsroll. Allt handlar om att vi ska hjälpa våra kunder med att få ut så mycket som möjligt av sina IT-investeringar.

Inom detta område erbjuder vi även tjänster som servicedesk, jour och övervakning.

Produkter

Många av våra kunder, stora som små, är fortfarande beroende av fysiska produkter – allt från PC-maskiner till telefoner, till servers, till nätverk. Hårdvaran är fortsatt en central del inom IT. Som de flesta av våra branschkollegor levererar vi hårdvara – skillnaden är att vi gör det smartare; med konfiguratorer, fokussortiment och integration in i våra kunders beställningssystem när så kräver kan vi leverera en strömlinjeformad hårdvaruleverans även till lite mindre företag.

Förutom försäljning av hård- och mjukvara så erbjuder vi tjänster inom device management, print och finansiering.

Kommunikation

Att nätverket utgör själva stommen i IT-avdelningarnas funktioner råder det inget tvivel om. Kraven som ställs från verksamheten i form av utnyttjande av bandbreddskrävande publika molntjänster, videomöten och telefoni i realtid samt korta deadlines gör att nätverksinfrastrukturen helt enkelt alltid måste fungera.

Genom att kombinera mångårig erfarenhet och kunskap från att leverera IT-tjänster med möjligheterna som tjänster och plattformar inom nätverk, telefoni, konferens och digital skyltning innebär så kan vi ta fram och implementera skräddarsydda förslag som hjälper våra kunder att skapa kommunikationslösningar som är användarvänliga, stabila och kostnadseffektiva.