Utvecklingen av nya lösningar rusar på i snabb takt och användarna blir också allt snabbare på att ställa krav på att IT-avdelningarna förser dem med tjänster som är lättillgängliga och driftssäkra. Vi på Saldab avlastar gärna våra kunder med att leverera standardtjänster eller funktioner så att IT-avdelningen istället kan hjälpa verksamheten med affärsutveckling och processeffektivisering.

Vår konsultorganisation, som är fördelad över hela Sverige, hjälper våra kunder att utveckla sin verksamhet genom att nyttja ny teknologi, men vi kan också hjälpa till att lösa tekniska utmaningar, vara projektledare eller gå in i en IT-chefsroll. Allt handlar om att vi ska hjälpa våra kunder med att få ut så mycket som möjligt av sina IT-investeringar.

Inom detta område erbjuder vi även tjänster som servicedesk, jour och övervakning.

Våra konsulter.

Genom våra erfarna och kompetenta konsulter hjälper vi våra kunder att utveckla sin verksamhet
Läs mer.

Serviceavtal.

Våra erfarna, kompetenta och certifierade specialistkonsulter hjälper dig att förhindra problem innan de uppstår.
Läs mer.