Sydgrönt AB i Helsingborg har tecknat avtal med Saldab för drift av deras IT miljö
 
Några av de tjänster som ingår i åtagandet:
  
  • Övervakning
  • Onlinebackup
  • Serviceavtal med inställelsetid 
 
SydGrönt AB omsätter årligen svenska grönsaker och frukt för över 1 miljard kr, i första hand under sommarhalvåret. Försäljningen sker främst till den svenska handeln men också på export till våra närliggande marknader. Sydgrönt har stora krav på tillgänglighet och service då IT är en otroligt viktig funktion i Sydgrönts verksamhet.
 

 

www.sydgront.se