Att ständigt leta efter nya tekniska lösningar som våra kunder har nytta av finns i Saldabs DNA. Det handlar inte om att vi ser detta som en särskild arbetsuppgift, utan det är helt enkelt så att våra specialistkonsulter har ett brinnande intresse för ny teknik.

Vår ambition är att alltid tillhandahålla branschledande spetskompetens inom respektive kompetensområde. För att säkerställa detta arbetar vi i kompetensgrupper där kompetensöverföring, utbildning och erfarenhetsutbyte ständigt pågår. Vi ser självfallet även till att ha ett nära samarbete med våra partners och deltar regelbundet på utbildningar och konferenser i deras regi.

Exempel på områden där vi erbjuder specialistkompetens

Backup
Infrastruktur
Klienthantering
Lagring
Messaging & Colloboration
Molntjänster
Nät/säkerhet
Virtualisering

Produktblad

  • AD Health Check – läs mer om hur viktigt det är att ditt Active Directory är felfritt
  • Cyber Threat Assessment – läs mer om tjänsten som genomlyser ert nätverk efter sårbarheter, malware och oönskad trafik
  • Business Continuity – läs mer om hur ert företag kan vara förberedda vid katastrofer och svåra driftsavbrott
  • Secure Mail – läs om hur ert företag kan kryptera er e-post enkelt och policystyrt
  • IT Platform Review – få en korrekt och proaktiv nulägesbild över hela eller delar av er IT-tekniska plattform

Vår kontaktperson

John Klaar

Telefon:  040-620 67 05
Epostadress: john.klaar@saldabit.se