Att användarna ska kunna arbeta så effektivt som möjligt är en självklarhet idag och att ha en väl fungerande ServiceDesk är därför en central uppgift för alla IT-avdelningar.

En viktig parameter för att skapa en effektiv och användarvänlig servicedesk är naturligtvis ärendehanteringssystemet och en väl utbyggd kunskapsdatabas, men det som är avgörande för att skapa den optimala servicedesken är processer och kompetens. Vi på Saldab arbetar därför enligt ITIL:s ramverk för hur IT-support ska levereras, men kan självfallet också anpassa oss efter kundunika processer och önskemål.

Att ha rätt ärendehanteringssystem och koll på processerna är självklart väldigt viktigt, men i slutändan är det kompetensen och engagemanget hos respektive tekniker som är avgörande för att ha nöjda kunder. Vi vill ju överträffa deras förväntningar.

Mikael Ziegenfeldt
Konsultchef

Den enskilt viktigaste komponenten i arbetet med att skapa den optimala servicedesken är naturligtvis kompetensen och engagemanget hos respektive tekniker. Vi arbetar ständigt med kompetensöverföring, utbildning och certifiering, men framförallt så brinner vi för att ge våra kunder bästa möjliga support alla dagar på året. Allt för att kunderna ska kunna fokusera på att utföra sitt arbete i stället för att behöva lägga tid på onödiga IT-problem.

Vårt erbjudande

Bemanning 24/7/365
Portal där kunderna kan följa sina pågående ärenden
Flexibilitet. Vi skräddarsyr tjänsten efter kundens önskemål
Processer enligt ITIL
Certifierade, kompetenta och engagerade tekniker

Vår kontaktperson

John Klaar

Telefon:  040-620 67 05
Epostadress: john.klaar@saldabit.se