Engagerade och kompetenta supporttekniker i alla led

Tillgänglig alla dagar om året, 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet

Svarar på era samtal inom 15 sekunder i minst 90% av fallen

Single Point of Contact för alla era supportärenden

IT-support är ur ett användarperspektiv den mest synliga tjänsten. En väl fungerande Servicedesk minimerar inverkan och avbrott i verksamheten, och ger användarna ett viktigt stöd i sitt dagliga arbete.

Saldabs Servicedesk har lång erfarenhet av att hjälpa och bistå användare med tekniskt stöd. Vår Servicedesk hanterar även det som kallas för Single Point of Contact (SPOC), vilket innebär att du som kund kan vända dig till oss om mer än bara de funktioner och tjänster som Saldab levererar.

Standardiserade processer genom ITIL

Vi ser det som vår uppgift att bli en naturlig del av din verksamhet, företräda den och verka för en integrerad IT-tjänsteleverans, oavsett vem som levererar tjänsterna. Genom SPOC finns en sammanhållande kontaktyta för alla era supportärenden. Alla processer som vi använder baseras på ITIL version 3 och har stöd i vårt gemensamma ITSM-verktyg (IT Service Management).

Engagerad personal i alla led

Att få ett trevligt bemötande av kompetent personal som ger snabb respons när det uppstår frågor eller problem med IT-miljön är viktigt. Vi tycker att detta är en så pass viktig del av vår IT-leverans att vi är mycket noga med att ha engagerad och kompetent personal i alla led.

Helhetsansvar för alla ärenden

Vår Servicedesk är det första du som kund möter vid incidenter som uppstå i er IT-miljö. Servicedesk har ett helhetsansvar för alla ärenden som kommer in oavsett om det är via kunder, övervakningssystem eller tredjepartsleverantörer.

Vi svarar på era samtal inom 15 sekunder i minst 90% av fallen. Vid behov eskaleras ärendet vidare till konsult på plats, specialist, kund eller tredjepartsleverantör. Servicedesk håller i ärendet hela vägen även om det eskaleras till en annan part. Vi håller användaren uppdaterad och återkopplad med instruktioner eller information om när ärendet har lösts.

Full kostnadskontroll med Servicedesk Total

Tillgänglighet, struktur och ordning och reda är viktigt tycker vi. Därför erbjuder vi vår tjänst Servicedesk Total till ett fastpris där alla supportärenden är inkluderade i kostnaden, även vid de tillfällen där vi behöver skicka ut en tekniker på plats.

Tillgänglig 24/7/365

Problem i IT-miljön uppstår inte bara under kontorstid. Kontakt med vår Servicedesk är möjlig 365 dagar om året, 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. Skulle det behövas har vi även ett beredskapsteam redo att rycka ut för att lösa eventuella problem och avbrott.

Vår kontaktperson

John Klaar

Telefon:  040-620 67 05
Epostadress: john.klaar@saldabit.se