Idag är det en självklarhet att användarna ska kunna arbeta effektivt, när de vill och varifrån de vill. Systemen måste alltså vara driftssäkra och tillgängliga oavsett varifrån medarbetaren väljer att arbeta och från vilken enhet.

Detta ställer stora krav på IT-enheterna som inte bara måste säkerställa den löpande driften med allt vad det innebär, utan även utveckla tjänster och stödsystem som gör verksamheten än mer effektiv. Detta passar dock oss på Saldab alldeles utmärkt. Vi har nämligen mer än 20 års erfarenhet av att leverera IT-tjänster och systemdrift. Faktum är att vi brinner för att våra kunders IT-miljö ska vara så problemfri som möjligt.

Genom att teckna ett serviceavtal med oss kan du försäkra dig om att dina system fungerar som de ska. Våra erfarna, kompetenta och certifierade specialistkonsulter genomför regelbundna hälsokontroller med proaktiva förbättringsförslag som hjälper dig att förhindra problem innan de uppstår.

Vi erbjuder dessutom möjligheten att komplettera avtalet med vår jourtjänst som är bemannad av 3rd Level konsulter 24/7/365.

Vårt erbjudande

En skräddarsydd tjänst, anpassad efter respektive kunds unika förutsättningar och behov
Regelbundna hälsokontroller
Rapport med förslag på underhållsarbete och förbättringsåtgärder
Möjlighet till jour 24/7/365 bemannad av 3rd Level Konsulter

Vår kontaktperson

Magnus Lundegren

Telefon:  040-620 67 26
Epostadress: magnus.lundegren@saldabit.se