Saldabs innesäljsavdelning växer ständigt

För ett och ett halvt år sedan bestod Saldabs innesäljsavdelning av en anställd och gick endast ut på orderhantering. Men i takt med att både innesäljsfunktionen och Saldab utvecklats snabbt har avdelningen nu fem anställda och den har blivit en viktig funktion för både Saldab och dess kunder.

Innesäljsfunktionen har liksom Saldab i stort vuxit snabbt på kort tid. När Adrian Buza, ansvarig för innesäljsavdelningen, kom till företaget var han den enda som arbetade med innesälj och arbetsuppgifterna handlade mestadels om orderhantering. Idag, ett och ett halvt år senare, ansvarar han för fyra anställda och tillsammans arbetar de med att köpa in varor till lager, ta emot beställningar från kunder, orderhantering, försäljning, lagerhantering och att se till att leveranser in och ut fungerar.

Det har varit en snabb och väldigt rolig resa. Redan från start var det mycket operativt arbete och jag såg att det fanns ett behov av att ta fram nya rutiner och processer för att underlätta för både oss och kunderna. Dessutom förändras kundernas behov ständigt vilket gör att vi också behöver utvecklas, berättar Adrian Buza.

I takt med att man hittade lösningar på kringrelaterade arbetsmoment blev också arbetsuppgifterna fler och Saldab anställde ytterligare innesäljare för att kunna möta kundernas behov på bästa sätt. Innesäljarna har idag olika funktioner utifrån kompetens och expertis och mycket av arbetet går ut på att ta fram rutiner på beställningar utifrån kundernas olika behov. För att kunna göra det krävs expertis och produktkunskap, vilket är något som präglar innesäljsavdelningen.

Vi har koll på det mesta inom både tjänster och produkter och de två går ju ofta hand i hand. Vi vill kunna erbjuda produkter som kunden kan ha nytta av samtidigt som vi erbjuder tillhörande tjänster som skapar mervärde för kunden. Och är det något som vi inte kan lösa själva så har vi en enormt bred kompetens på Saldab så kunskapen finns alltid nära till hands, säger Adrian Buza.

Innesäljsavdelningen ser till att anpassa sina egna rutiner, processer och detaljer för beställningar utefter kundernas önskemål, något som underlättar för kunderna. Just de skräddarsydda lösningarna i kombination med snabb och kvalitativ service tror Adrian Buza är nyckeln till avdelningens höga kundnöjdhet. Innesäljsavdelningen fungerar även som avlastning för Saldabs utesäljare genom att hantera mindre ärenden med befintliga kunder på ett effektivt sätt.

När det gäller framtiden tror inte Adrian Buza att utvecklingen kommer att stanna av. Både företaget och kunderna växer och efterfrågar ständigt nya lösningar och produkter, vilket också kräver att innesäljsavdelningen utvecklas. Ett relativt nytt och viktigt mål framöver är att avdelningen även ägnar sig åt att hitta nya kunder, något som det sällan funnits tid till hittills.

Förhoppningen är att vi fortsätter att utvecklas genom att jaga nya kunder samtidigt som vi behåller kundnöjdheten och den kvalitativa servicen gentemot våra befintliga kunder, avslutar Adrian Buza.