Saldab växer så det knakar!

Det är bara att konstatera att det händer en hel del på personalfronten på Saldab. I detta nu passerar vi 60 anställda och om inte allt för lång tid kommer vi att öka på med ytterligare personal.

Emma Åstrand, HR-ansvarig på Saldab, framhåller att: ”Behovet av nya medarbetare är väl sammanflätat med ett strukturerat och kvalitativt arbete då det bidrar till att skapa nöjda kunder som i sin tur öppnar upp för nya arbetstillfällen. Det är även oerhört roligt att se att rekryteringarna tar spjärn i hela organisationen, allt från leverans, försäljning och ekonomi samt att det finns en bra spridning av nyrekryteringar i hela landet, inte minst till våra kontor i Stockholm och Göteborg som är två städer som vi ämnar expandera lite extra i. Men för att vi ska kunna växa välbalanserat och etablera oss som en stark aktör i Sverige är rekrytering av kompetent personal på alla våra orter en förutsättning och något vi hela tiden måste sträva efter.”

Nedan ser ni namnen på nya Saldabanställda, indelade på respektive kontor:

Stockholmskontoret

  • Esa Viinikka – Senior IT-konsult
  • Erik Ribbhammar – Senior IT-konsult

Göteborgskontoret

  • Richard Andersson – Senior IT-konsult
  • Jan Lilljegren – IT-säljare

Malmökontoret

  • Roger Persson – Sälj och marknadsansvarig
  • Mikael Ziegenfeldt – Säljstöd
  • Susann Sörensson – Ekonomichef
  • Peter Mattisson – IT-konsult
  • Marcus Lundgren – IT-konsult