Saldab utsedd till Gasell 2013

Varje år undersöker Dagens Industri vilka svenska företag som är bäst på att skapa lönsam tillväxt och nya arbetstillfällen. Målet är att lyfta fram inspirerande förebilder för Sveriges entreprenörer. Saldab uppfyller de högt ställda kraven och kan nu visa upp sin första Gasellutmärkelse.
 

”Alla har arbetat stenhårt sedan Saldab startades, och vi har gått in för att kunna rekrytera de bästa i branschen. Våra medarbetares engagemang för kunderna är garanten för lönsam tillväxt. Det känns fantastiskt roligt att utses till Gasell redan 2013 eftersom detta var första året Saldab var aktuell för undersökningen”, säger Daniel Marceau, vd på Saldab.

Gasellerna är snabbväxande företag i näringslivets mellanskikt storleksmässigt. Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag. Den goda utvecklingen för Saldab fortsätter.

”Vi har en spännande tid framför oss. Saldab har precis etablerats i Stockholm, vilket innebär att vi nu täcker Sveriges tre största städer med omnejd”, säger Daniel Marceau.

Företagets fyra senaste årsredovisningar ligger till grund för undersökningen och samtliga kriterier har uppfyllts. En Gasell har:

  • en omsättning som överstiger 10 mnkr
  • minst tio anställda
  • minst fördubblat omsättningen från första till senaste räkenskapsåret
  • ökat omsättningen varje år de senaste tre åren
  • ett samlat positivt rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren
  • i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • sunda finanser

För mer information:
Kontakta Daniel Marceau, vd, Saldab IT AB, +46 40 620 67 00, daniel.marceau@saldabit.se eller besök www.saldabit.se.

Saldab är ett snabbväxande bolag med fokus på att med högsta möjliga kundnöjdhet leverera kunskap, produkter och tjänster inom IT. Vi är idag ett 40-tal medarbetare i Malmö, Göteborg och Stockholm.