Saldab på plats under årets OpenHack på Ideon

Under helgen gick årets OpenHack av stapeln på Ideon Science Park i Lund. OpenHack är ett öppet hackaton där designers och kodare samlas under 48 timmar för att generera kreativa lösningar till behov och problem formulerade av humanitära hjälporganisationer och andra verksamheter. Det kan handla om att reglera temperaturer under medicintransporter eller att förbättra spårbarheten för humanitärt stöd.

I år var det organisationer som Sida, Arbetsförmedlingen, Röda Korset och Pyskologer Utan Gränser som ställt utmaningar till de drygt hundratal deltagarna. Bland annat efterfrågade Röda Korset koncept för ett webbaserat verktyg som ska förbättra kommunikationen mellan volontärer och biståndstagare.

Saldabs Christer Steen (t.v.) och Roger Persson på helgens OpenHack

OpenHack

Saldabs Christer Steen (t.v.) och Roger Persson på helgens OpenHack.

Sedan tidigare är Saldab IT-partner till Ideons företagsinkubator Ideon Innovation. Därför var det självklart att också vara med och stödja OpenHack på Ideon.

”Vi på Saldab älskar den här typen av aktiviteter. Här ser man verkligen till att kunskap inom IT kommer till sin rätt under kollaborativa, kreativa och målmedvetna former”, säger Roger Persson, marknadsansvarig på Saldab.

I och med att OpenHack nu är avslutat påbörjas processen med att förvalta de bästa ideérna från helgen. Det finns goda möjligheter för deltagarna att med hjälp av stöd och mentorer fortsätta arbetet med sina projekt.

Madeleine Serenhov

Open Hack handlar om att skapa konkreta lösningar för krishantering och informationsdelning. Men också om att uppmärksamma hur lokal kunskap och Open Source kan kombineras för att bidra till att lösa globala utmaningar.

Madeleine Serenhov
Projektledare, Open Hack

Open Hack handlar om att skapa konkreta lösningar till specifika behov inom krishantering och informationsdelning. Men också om att uppmärksamma hur lokal kunskap och Open Source kan kombineras för att bidra till att lösa globala utmaningar.

Madeleine Serenhov

Projektledare, Open Hack