Saldab levererar produktförsörjning och drifttjänster till Kockumation

Marin- och industriteknikföretaget Kockum Sonics AB, dotterbolag till Kockumation AB, har tecknat avtal med Saldab om produktförsörjning. Leveransen består av särskilt anpassad lagerprocess och orderhantering som bland annat omfattar:

  • Specifika produkter för verksamheten
  • Leverans nästkommande arbetsdag
  • Lokalt buffertlager
  • Kundanpassad bundling av produkter
  • Snabb återkoppling på order och förfrågan
  • Transparant prissättning genom fasta marginaler

Vidare har moderbolaget Kockumation tecknat driftavtal med Saldab för koncernens infrastrukturtjänster on-site och remote.

”Vi är stolta över att få leverera två grundligt kundanpassade tjänster som vi vet innebär stora fördelar för kunden. Den här affären stärker dessutom vårt fotfäste inom den marina sektorn som vi idag har ett flertal kunder inom”, säger Roger Persson, försäljningsansvarig på Saldab.