Saldab har fått förtroendet att leverera en komplett backup och disaster recoverylösning till GfK Sverige. Lösningen bygger på Veeams produkt Backup & Replication. Backup & Replication möjliggör backup och replikering av virtuella driftsmiljöer på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.
 
Veeams produkt är fullständigt integrerat med Vmware vSpheres funktion StorageAPI vilket gör att replikering och inkrementella backuper körs med otroliga hastigheter jämfört med traditionell backup. Allt utan inverkan på prestanda på de virtuella servrarna. Förutom backup och replikering av hela VM´n kan man även enkelt göra restore på enskilda filer och kataloger. Då Veeam är integrerat med Microsoft VSS för Exchange och SQL är backupens innehåll garanterat konsistent.
 

Robert Svensson – GfK Sverige AB – "Vi är helnöjda med Veeam Backup & Replication. Vi har nu en fullständigt replikerad driftsmiljö som kan vara igång och köra snabbt i händelse av problem med tex. vårt SAN. I samband med ett planerat driftstopp på vårt SAN fick vi möjlighet att testköra hela miljön i reservläge, vi körde på reservutrustning i ett antal dagar utan någon inverkan på drift, otroligt smidigt."

 

www.gfk.com/se