Saldab hjälper GDL mot effektivare logistiklösningar

Logistik- och entreprenadföretaget GDL Transport AB har valt Saldab som samarbetspartner för att modernisera och effektivisera sin IT-plattform. Leveransen omfattar server- och applikationsdrift, klienthantering, produktförsörjning, ServiceDesk och rådgivning. Saldab ska dessutom uppgradera WiFi och kommunikationshårdvara på GDLs samtliga kontor runt om i Sverige.

GDL Transport AB ingår i danska koncernen DSVM Group som i början av 2016 beslutade att decentralisera IT och andra servicefunktioner till bolagen i Danmark och Sverige. Med detta påbörjade GDL arbetet med att identifiera verksamhetsbehov och inleda diskussioner med leverantörer. Efter en utförlig utvärderingsprocess föll valet på Saldab, som sedan tidigare levererade enskilda tjänster till ett av lokalkontoren.

För GDL handlade upphandlingen om mer än rätt tjänster till rätt pris. Stort värde lades på att Saldab kunde påvisa attraktiva lösningar och idéer inför deras problemställningar.

”Vi letade efter en samarbetspartner som förstod våra behov och kunde komma med de effektivaste lösningarna, och fann en sådan i Saldab. Med deras leverans kan vi börja fokusera inåt mot verksamheten och arbeta mer med innovation och processer. Nu är vi bara i början av vår resa, men de har ändå redan överträffat förväntningarna. Det är enkelt att vara CIO med Saldab som leverantör”, säger Carl Terneus, CIO på GDL Transport.

”Saldab har en lång historia av att arbeta mot de högt ställda kraven inom logistikbranschen”, säger Martin Anderberg, vd på Saldab. ”GDL har ett tydligt fokus på IT för att nå deras mål vilket både gläder och utmanar oss. Vi har haft en fantastiskt bra dialog med mycket produktiva diskussioner, och ser nu fram emot att stödja GDL i deras fortsatta utveckling och expansion.

Avtalet löper på 36 månader.

Kontaktuppgift

Martin Anderberg
vd, Saldab
0738-33 22 00
martin.anderberg@saldabit.se