Saldab genomför teknisk översyn över kommungränserna

Saldab har fått i uppdrag av Burlöv, Kävlinge och Staffantorps kommun att genomföra en total översyn av deras gemensamma IT-plattform. Uppdraget innefattar risk- och sårbarhetsanalyser, förslag på konsolidering, effektivisering, avveckling, samt ny design.

En betydande del av uppdraget är att ta fram ett komplett förslag på utveckling och ersättning av nuvarande miljö med hänsyn till de utmaningar kommunala organisationer står inför idag. Detta berör både effektivisering av kommunernas IT-investeringar och en mer säker och stabil leverans till deras drygt 16 000 användare.

”Uppdraget är jätteintressant för oss”, säger Christer Steen, kundansvarig på Saldab. ”Digitalisering är samhällsnytta, men det finns ett behov av att utveckla och optimera sina system och tjänster för att leverera långsiktiga värden till medborgarna. Här vill Saldab vara med och bidraga.”

Översynen påbörjades i november och avslutas i mars 2017.