Saldab har idag förvärvat två bolag inom REAB Data-koncernen, REAB Data AB och REAB Malmö AB. Förvärvet gör att bolagen får ett 40-tal anställda fördelat på anläggningar i Malmö och Göteborg.

Förvärvet förstärker Saldabs position på marknaden och tillför kompletterande kompetenser till Saldabs befintliga verksamhetsområden. REAB har primärt agerat i storstadsområdena i och omkring Malmö, Göteborg och Stockholm.

-"Vi har under en period letat efter en part som tillsammans med oss kan stödja och utveckla våra kunder. Saldab har god renommé i Öresundsregionen och besitter teknisk kompetens som väl kompletterar vår egen. Saldab har också utvecklat ett bra affärsupplägg för att leverera komplexa it-tjänster och integrationslösningar som kommer att gagna många av våra kunder." säger Henrik Stigborg, VD på REAB.

-"Utöver att affären ger oss möjligheter att bättre serva våra kunder på fler platser geografiskt får vi tillgång till mycket ny kunskap, något våra kunder kan dra nytta av direkt! Vi ser verkligen fram emot att få arbeta tillsammans med våra nya kollegor för att fortsätta skapa värden åt våra kunder." säger Daniel Marceau VD på Saldab.

-"Vi ser fram emot att få tillgång till en bredare tjänsteportfölj och tillgång till mer specialistkompetens inom fler områden. Lösningen gör inte bara att vi kan ge våra kunder mer värde, det ger oss också mer muskler att agera mer kraftfullt på vår marknad." säger Gunnar Cerén, Regionsansvarig på REAB.

 

För mer information kontakta:

Daniel Marceau, VD Saldab
Tel: 0736-24 00 00
Mail: daniel.marceau@saldabit.se

 

Saldab erbjuder IT-tjänster för att kunna möta våra kunders totala behov inom informationsteknik. Saldab ska med marknadens mest kompetenta och engagerade medarbetare erbjuda kunskap, produkter och tjänster inom IT-området med högsta möjliga kvalité och kundnöjdhet.