Saldab, ett värdeadderande IT-bolag med bas i Malmö fortsätter att expandera i Öresundsregionen.

I linje med Saldabs tillväxtplan har bolaget förvärvat en ändamålsenlig näringsfastighet i Malmö. Förvärvet skapar tydliga synergier för verksamheten och är en viktig hörnsten för kunna realisera bolagets fortsatta expansionsplan.

– "Vi har vuxit enligt plan och fortsätter att ta marknadsandelar i regionen. För oss och våra kunder är det viktigt att vi också har ändamålsenliga lokaler. Förvärvet ger oss möjligheter att ha mer under samma tak; personal, samarbetspartners, utbildningslokaler och inte minst en av oss kontrollerad och modern flexibel datahall" säger Daniel Marceau, VD på Saldab.

Fastigheten är belägen på Stenbärsgatan 8 i Malmö.

Saldab önskar både gamla och nya kunder välkomna på ett besök!

För mer information kontakta:

Daniel Marceau, VD, Saldab IT AB, Tel: +46 40 620 67 01

Om Saldab: Saldab erbjuder IT-tjänster för att kunna möta våra kunders totala behov inom informationsteknik. Saldab ska med marknadens mest kompetenta och engagerade medarbetare erbjuda kunskap, produkter och tjänster inom IT-området med högsta möjliga kvalité och kundnöjdhet.

http://www.saldabit.se