Preagera AB förvärvades av Saldab 1/7-2012. Preagera har främst sin verksamhet inom AV och konferensutrustning och är en av Sveriges största återförsäljare av SMART Board, interaktiva skrivtavlor till både stat och kommun såväl som till företag.

-"AV-lösningar börjar bli mer och mer komplexa och kräva mer integration med övriga IT-tjänster hos våra kunder. Preagera har verkat i AV-branschen under många år och är synnerligen välrenommerade och kommer att vara en tillgång för oss direkt. Preagera har enastående kompetens om produkterna och vi har kunskapen om hur integrationen mellan lösningarna ska se fungera." säger Daniel Marceau, VD på Saldab

Med Preageras kompetens kring AV- produkter och SMART Board kommer Saldab även att kunna erbjuda kompletta lösningar i konferensrummen. Produktportfölj utökas härmed med marknadsledande AV-utrustning och kompetens inom området.

Preagera ingår nu i Saldab-koncernen där även REAB Data AB och REAB Malmö AB ingår. Totalt blir vi över 40 medarbetare med kontor i Malmö och Göteborg. För mer information kring Preagera läs mer på www.preagera.se.

För mer information kontakta:

Daniel Marceau, VD Saldab
Tel: 0736-24 00 00
Mail: daniel.marceau@saldabit.se

Stefan Nilsson, Försäljning
Tel: 0733-43 02 25
Mail: stefan.nilsson@saldabit.se
 

Saldab erbjuder IT-tjänster för att kunna möta våra kunders totala behov inom informationsteknik. Saldab ska med marknadens mest kompetenta och engagerade medarbetare erbjuda kunskap, produkter och tjänster inom IT-området med högsta möjliga kvalité och kundnöjdhet.