Saldab är ett av årets Gasellföretag 2014

Varje år undersöker Dagens Industri vilka svenska företag som är bäst på att skapa lönsam tillväxt och nya arbetstillfällen. Målet är att lyfta fram inspirerande förebilder för Sveriges entreprenörer. Saldab uppfyller de högt ställda kraven och kan nu visa upp sin andra Gasellutmärkelse.
  
di_gasell_webb
  

 

 

 

 

 

 

”Än en gång visar det sig att vår strategi att enbart rekrytera de bästa i branschen säkerställer lönsam tillväxt. Det känns fantastiskt roligt att utses till Gasell för andra året i rad. Något vi ska tacka våra medarbetare och deras fantastiska engagemang för”, säger Daniel Marceau, vd på Saldab.

Begreppet Gaseller är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Redan på 1980-talet visade han att det är de små snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben, till skillnad från ekonomins elefanter som alltid måste effektivisera och ofta minskar sysselsättningen.

Gasellerna är näringslivets dynamiska mellanskikt. Men kriterierna är hårda. Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag.

 

Gasellkriterierna

Företagets fyra senaste årsredovisningar ligger till grund för undersökningen och samtliga kriterier har uppfyllts. En Gasell har:

  • en omsättning som överstiger 10 mnkr
  • minst tio anställda
  • minst fördubblat omsättningen från första till senaste räkenskapsåret
  • ökat omsättningen varje år de senaste tre åren
  • ett samlat positivt rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren
  • i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • sunda finanser

För mer information:

Kontakta Daniel Marceau, vd, Saldab IT AB, +46 40 620 67 00, daniel.marceau@saldabit.se eller besök www.saldabit.se.

Saldab är ett snabbväxande bolag med fokus på att med högsta möjliga kundnöjdhet leverera kunskap, produkter och tjänster inom IT. Vi är idag mer än 50 medarbetare i Malmö, Göteborg, Jönköping och Stockholm.