E-post
OBS! Statusuppdateringar mailas till denna adress.
Produkt(er) för RMA
Uppge gärna modell/art nr och antal.
Inköpsställe, Ordernr, S/N
Var köptes produkten? Om möjligt, ange Saldabs ordernr eller produktens serienr.
Ungefärlig inköpsdatum
Ungefär när köptes produkten?
Avser slutkund
Vilken slutkund avser RMA ärendet?
Kontakt hos slutkund
Vem hos kunden kan vi kontakta gällande ärendet?
Ersättningsprodukter skickas till
Fritext används vid val av avvikande leveransadress eller som eventuell attention på fraktsedeln.
Bifoga andra filer

(bilder, inköpskvitto m.m.)

Vänligen ange en felbeskrivning samt hur felsökningen har gjorts. Tydligare information kan leda till snabbare hantering.

Själva RMA produkten(a) ställs på RMA-hylla bakom Benjamins skrivbord, märkt med aktuellt casenummer.