Våra projektledare har lång erfarenhet av att driva resultatorienterade projekt i både små och stor skala. Det kan handla om exempelvis integration, utveckling, migrering eller uppgradering av komplexa system. Våra projektledare kan också stödja er genom samordning av olika projekt och aktiviteter.

Vi arbetar med etablerade projektmetodiker och ramverk som ITIL och PPS, men i första hand förlitar vi oss på den stora erfarenhetsbank vi har byggt upp under årens lopp. Dessutom har vi ett tvättäkta engagemang för att hjälpa våra kunder uppnå sina målsättningar på bästa möjliga sätt.

Genom erfarenhet, metodik och teknisk expertis bidrar vi med den viktigaste framgångsfaktorn för ett lyckat IT-projekt.

Vår kontaktperson

Christer Steen

Telefon:  040-620 67 84
Epostadress: christer.steen@saldabit.se