Projektledare med öga för logistiken

Intervju med Saldabs Magnus Öhrström

Det märks på Magnus Öhrström att han passar bra till att leda komplexa integrationsprojekt. Han är lugn till sitt sätt, anspråkslös i talet, och gör ingen stor grej över vad han arbetar med. Olika projektledare har olika stilar och arbetsmetoder. För Magnus verkar det handla om att möta och hantera osäkerhet och riskfaktorer på ett lugnt och metodiskt sätt.

”Jag tror man kan säga att jag har en slags sund oro i mig, och det gör en kanske inte så kaxig. Mina tankebanor i projektprocesser kretsar mycket kring frågan: Vad händer om det här inte funkar? Eller detta? Vad har vi för alternativ? Och hur är de dokumenterade? Och så vidare…”, säger Magnus.

Magnus har en lång bakgrund från logistikbranschen där han arbetat inom en rad olika funktioner och områden. Under de senaste åren har hans arbete kretsat mycket kring transportsystem för utrikestrafik och deras integration mot ekonomisystem, men även kring den löpande hanteringen av dagliga ärenden och frågeställningar från olika användargrupper.

”Arbete inom en av världens största logistikkoncerner innebär internationella kontakter och projekt. Att styra mot lösningar som passar alla involverade parter kan vara långa processer. Då gäller det att vara öppen och kunna lyssna. När man väl har ett resultat som alla kan acceptera vet man att man gjort ett bra jobb”, säger Magnus.

”I regel hade vi många parallella projekt kring transportsystemet aktiva samtidigt” fortsätter han. ”Utvecklingsprojekt kunde initieras från en hel del olika håll. Allt från strategiska beslut till kundkrav, och med tanke på skalan på verksamheten och de många komplexa systemen kunde ett sådant projekt delas upp i en rad delprojekt med varsin projektledare med olika kompetensprofiler”, säger Magnus.

Saldab är en IT-leverantör med lång erfarenhet inom logistik med ett flertal kunder inom den branschen. För Magnus föll det sig därför naturligt att göra flytten till sin nuvarande roll som projektledare på Saldab. Med över 20 års erfarenhet av logistik- och transportbranschen arbetar han idag med projekt för kunder som Aditro Logistics och GDL.

”IT-stödet är i regel affärskritiskt för den här typen av verksamheter. I många fall måste godset hanteras alla dagar i veckan, dygnet runt. Logistikkedjan bygger på att information skickas till olika system och till olika intressenter i olika riktningar. Detta göra att man är beroende av en effektiv och väl fungerande IT-infrastruktur i botten”, säger Magnus.

I sina projekt är Magnus i sin tur beroende av kompetensen hos Saldabs tekniker och specialistkonsulter, en grupp som är van vid att kollegorna drar i dem.

”Visst kan det ibland vara ett pussel att se till att vi har rätt resurser när vi behöver dem, det kräver en hel del koordinering mellan projekten. Men en projektledare behöver nog också ha en god dos människokännedom i sig också,” säger Magnus. ”Man måste kunna engagera människor, få dem att förstå vad målen är och samtidigt följa upp och stötta för att driva projektet framåt. Som så väldigt mycket annat är det en fråga om kommunikation.”

Sen Magnus började på Saldab vid årsskiftet har företaget vuxit i hans ögon. Han visste att han ville jobba i en plattare och mer dynamisk arbetsplats, men det han imponerats mest över är kollegorna och kulturen som präglar Saldab.

”Här hjälper vi varandra hjälpa kunderna. Jag antar det kallas för att vara prestigelös, och det är en väldigt fin egenskap i en organisation