Vi på Saldab brinner för att våra kunders IT-miljö ska vara så problemfri som möjligt. Den självklara målsättningen är att IT-systemen ska vara tillgängliga och att användarna ska kunna arbeta utan driftsstörningar.

Genom vår övervakningstjänst ger vi kunden möjlighet att agera proaktivt och därmed förhindra allvarliga störningar. Vid de tillfällen som problem uppstår så arbetar vi enligt våra egna rutiner och processer, men också de som satts upp tillsammans med kunden. Fokus ligger naturligtvis på att åtgärda problemet så fort som möjligt.

Övervakningen sker via Saldabs servicedesk som är öppen dygnet runt, årets alla dagar. Vi skräddarsyr övervakning och åtgärdsrutiner tillsammans med kunden som då kan välja om larm ska åtgärdas per automatik av vår servicedesk, eller av egen personal. Kunden har naturligtvis tillgång till systemet och kan i realtid se status på sin IT-miljö och historik. För oss är det viktigt att ständigt förbättra våra kunders IT-miljö och vi analyserar därför alltid varför problemet uppstått och föreslår lösningar för att det inte ska inträffa igen.

Allt går att övervaka – men några exempel på tjänster som brukar övervakas hos våra kunder inkluderar servrar, applikationer, switchar, routrar, brandväggar och internetförbindelser.

Vi jobbar kontinuerligt med att höja kvaliteten på våra tjänster och alla fel som orsakar stillestånd utreds för att finna orsaken till varför det uppstått, och därmed kan vi förhindra att problemet uppstår igen.

Mikael Ziegenfeldt
Konsultchef

Vårt erbjudande

Övervakning 24/7/365
Flexibilitet. Vi skräddarsyr tjänsten efter kundens önskemål
Processer enligt ITIL
Certifierade, kompetenta och engagerade tekniker
Åtgärdshantering och eskalering
Incidentrapportering
Analys och förbättringsförslag

Vår kontaktperson

Magnus Lundegren

Telefon:  040-620 67 26
Epostadress: magnus.lundegren@saldabit.se