Vi på Saldab upplever ett kraftigt ökande intresse för våra paketerade och kundanpassade tjänster inom outsourcing, hosting och funktionsdrift på plats.

Det är inte så konstigt. Vi på Saldab gör nämligen allt vi kan för att våra kunder ska en så problemfri IT som möjligt. På så sätt får vi nöjda kunder, och nöjda kunder genererar nya kunder. Ett kvitto på detta är att vi enligt Branschstatistik är en av de marknadsledande leverantörerna av IT-drift.

Genom att äga allting själv har vi full kontroll på hela leveransflödet och kan säkerställa att vi tillmötesgår våra kunders behov, både idag och framöver.

Martin Anderberg
VD

Hösten 2013 invigde vi vår egen datorhall i Malmö och i och med detta har vi full kontroll på hela leveransflödet och kan därmed skräddarsy lösningar och tjänster som möter kundernas krav och önskemål.

Våra tekniker har lång erfarenhet av drift av komplexa IT-lösningar och detta i kombination med att vi arbetar enligt ITIL:s ramverk för rutiner och processer gör att våra kunder kan känna sig trygga med att vi kan leverera en stabil och proaktiv IT-drift. När vi tar ombord nya kunder så skapar vi självfallet ett unikt kundteam som består av såväl tekniker, projektledare samt kundansvariga från både leverans- och säljorganisationen.

Vårt erbjudande

Outsourcad IT-drift 24/7/365
Funktionsdrift på plats
Virtuell server
Dedikerad server
Hosted Storage
Hosted VMware
Hosted Hyper-V

Produktblad

  • Datacenter – med vårt egna datacenter kan vi erbjuda ett av marknadens mest konkurrenskraftiga drifttjänster

Vår kontaktperson

Mikael Kvist

Telefon:  040-620 67 22
Epostadress: mikael.kvist@saldabit.se