Saldab är nu Open-E partner. Detta ger oss möjlighet att tillhandahålla kostnadseffektiva högtillgänglighets lagringslöninsgar baserade på standardhårdvara.

Open-E tillhandahåller en specialdesignad mjukvara för lagringslösningar – Open-E DSS. Open-DSS gör det möjligt att på ett enkelt sätt tillhandahålla lagringsvolymer för de flesta idag vanligt förekommande lagringsgränssnitten såsom Fibre-channel, iSCSI och Infiniband. Open-E DSS ger också möjlighet att på ett enkelt sätt bygga redundanta högtillgängliga kluster för lagring.

 

www.open-e.com