NH Logistics AB (fd Nils Hanssons Åkeri) ger Saldab förtroendet att bli deras IT-Driftspartner.

NH Logistics har en komplex IT-miljö med höga tillgänglighetskrav då deras logistiklösningar och transporter fortlöper dygnet runt.

 

Några av de tjänster som NH har tecknat avtal med Saldab:

  • Serviceavtal med fasta timmar för schemalagt underhåll
  • Jourtillgänglighet
  • Fjärrövervakning

 

 

 

www.nhakeri.se