Det moderna arbetssättet där användarna alltid förväntas ha tillgång till stödsystem i kombination med allt fler intrångsförsök innebär att spetskompetensen inom IT-säkerhet är avgörande för att tillhandahålla en trygg IT-miljö.

För oss går spetskompetens inom IT-säkerhet och IT-infrastruktur hand i hand. Det går inte att möta användarnas krav på att nå stödsystemen överallt och på alla enheter utan att ta hänsyn till de säkerhetsmässiga aspekterna.

Det är en ständig avvägning och här har vi stor nytta av den erfarenhetsbank som vi byggt upp genom årens lopp. Just samarbetet mellan våra specialister inom nätverksinfrastruktur och säkerhet är avgörande för att hitta en balansgång mellan verksamhetens krav på tillgänglighet och IT-avdelningens krav på säkerhet.

Vi tillhandahåller resurser för ett projekts samtliga faser: lösningsarkitekter, projektledare och nätverkskonsulter, men kan även ta ett totalansvar för delar eller hela kundens nätverksinfrastruktur. För att garantera våra kunder bästa möjliga lösningar så samarbetar vi endast med de marknadsledande leverantörerna inom respektive produktsegment.

Få kontroll över sidor och applikationer på ditt nätverk

Vi loggar all trafik och rapporterar om statik och sårbarheter.
Ladda ner produktblad om vår tjänst Cyber Threat Assessment.

Just samarbetet mellan våra specialister inom nätverksinfrastruktur och säkerhet är avgörande för att hitta en balansgång mellan verksamhetens krav på tillgänglighet och IT-avdelningens krav på säkerhet.

John Klaar
Säljare

Vårt erbjudande

Nätverksanalys
Övervakning
Servicedesk 24/7/365
Managerat nätverk
Internetförbindelser
Design och implementation av både trådade och trådlösa nät

Vår kontaktperson

John Klaar

Telefon:  040-620 67 05
Epostadress: john.klaar@saldabit.se