Utvecklingen av molntjänster rusar på i snabb takt och man kan nästan påstå att marknaden svämmar över av olika alternativ. Alla är överens om att marknaden för molntjänster kommer att öka i en mycket snabb takt, men många kunder känner fortfarande en stor osäkerhet kring dessa tjänster, inte minst med tanke på de juridiska och säkerhetsmässiga aspekterna.

Fördelarna med molntjänster är naturligtvis många. Leveranskapaciteten, genom exempelvis Microsoft och Amazon, är i princip obegränsad. Att snabbt kunna öka och minska sin kapacitet är givetvis en stor fördel, och man slipper ta investeringar i licenser och hårdvara. Verksamheten kan helt enkelt agera snabbare och ha fokus på utveckling och förbättring istället för att drifta IT-miljön. För de allra flesta kunder kommer dock lösningen vara en hybrid, där en del system placeras i lokalt datacenter och en del köps in från det publika molnet.

Vi märker att det fortfarande finns en stor osäkerhet bland kunderna gällande molntjänster, inte minst när det gäller vilka regulatoriska krav som gäller. Men de flesta verksamheter använder redan molntjänster via sin personal och det är självklart att IT-avdelningarnas tjänster successivt kommer att fortsätta utvecklas mot molnet och vi arbetar gärna både som rådgivare och leverantör.

Martin Anderberg
VD

Vi på Saldab hjälper gärna våra kunder att reda ut frågorna som uppstår när man tittar på en molnlösning. Vilka molntjänster passar verksamheten bäst? Hur passar de ihop med övriga tjänster? Hur räknar vi på kostnaderna? Lever tjänsten upp till våra säkerhetsmässiga och juridiska krav? Vi vill vara länken mellan kunden och övriga molnleverantörer och rekommendera ett skräddarsytt paket av tjänster, både från vårt eget datacenter och från andra molnleverantörer.

Vi ser till att ständigt följa den snabba utvecklingen av molntjänster och välja ut de bästa alternativen. Detta i kombination med tjänsterna från vårt eget datacenter, vår långa erfarenhet och våra kompetenta driftstekniker gör att våra kunder kan känna sig trygga med att vi kan leverera en säker, flexibel och tillgänglig IT-miljö.

Vårt erbjudande

Molnserver
Office 365
Cloud Broker
Cloud File Access
Online Backup

Produktblad

  • Office 365 – använd Office 365 utan oro för dataförluster, felaktig dokumenthantering eller otillgängliga tjänster

Vår kontaktperson

John Klaar

Telefon:  040-620 67 05
Epostadress: john.klaar@saldabit.se