Molnets möjligheter – fem bra skäl att byta till molntjänster

Oavsett verksamhet är en smidig, stabil och säker IT-infrastruktur en nödvändighet för de flesta företag. Allt fler väljer idag att flytta sina interna system till molnet eftersom fördelarna med molnbaserade tjänster är många. Låt oss titta på fem av de viktigaste.

Allt fler företag och organisationer ser kraften och möjligheterna med molnbaserade tjänster. Molnet är produktivitetsplattform som har en fördelaktig verkan på företagets konkurrenskraft, och att ha ett komplett kontor där ni väljer innehåll efter vad som passar era behov gör att ni kan samarbeta enklare, smartare och mer mobilt och därmed bli mer produktiva. Oavsett val av lösning kommer ni att kunna ta tillvara på den affärsnytta som dessa fördelar medför:

1. Lägre kostnader

Genom att flytta dina interna IT-system till molnet kan du spara pengar på flera sätt. Du slipper investera i servrar, operativsystem, applikationer och datahallar. Du behöver heller inte anställa IT-personal eller betala för backuplösningar, underhåll och support eftersom detta ingår i molntjänsten. Allt du betalar för är ett fast pris per månad. Dessutom är molnservrar flera gånger mer energieffektiva än interna dataservrar, vilket därmed bidrar till samhällets energi- och miljöarbete.

2. Ökad tillgänglighet

En av de främsta fördelarna med molntjänster är den utökade tillgängligheten. Med molnet har du alltid åtkomst till all din data oavsett var du befinner dig och från alla typer av enheter. De digitala verktygen finns tillgängliga från en och samma plattform, vilket gör det lätt för medarbetare och team att samarbeta på ett smidigt och effektivt sätt både externt och internt. Dagens molntjänster är dessutom visuella, intuitiva och enkla att förstå och komma igång med. Medarbetare behöver varken ha hög datakompetens eller genomgå omständlig utbildning. I Microsofts molntjänst Office 365 kommer till exempel mycket att vara bekant, som Office-programmen Word och Excel.

3. Flexibelt och skalbart

Molnbaserade tjänster är extremt skalbara och flexibla. Du betalar bara för din användning, behöver du mer kapacitet eller vill ha fler funktioner kan du skala upp snabbt och smidigt, vilket är en stor fördel för växande företag. Beroende på den lösning ni väljer kan tjänster göras tillgängliga inte bara för interna medarbetare utan även för personer utanför organisationen.

4. Högre konkurrenskraft

Smarta molnbaserade lösningar kan göra businessen mer konkurrenskraftig. Leverantörer av molntjänster kan ofta erbjuda system med mycket hög prestanda och tack vare stordriften kan även små företag nyttja samma verktyg och applikationer som stora företag, men till en mycket lägre kostnad än om de själva skulle köra ett motsvarande IT-system internt.

5. Högre säkerhet.

Säkerhetsaspekten har många gånger varit bromsklossen som fått företag att avvakta med en molnsatsning. Men molntjänster idag är en möjliggörare snarare än en säkerhetsrisk. Etablerade molntjänster har en mycket hög säkerhet där all din data säkerhetskopieras per automatik, där det finns backup-möjligheter samt att du alltid har tillgång till de senaste versionerna med säkerhetsuppdateringar.

Faktum är att säkerheten i molnet många gånger kan anses högre än i företagsinterna IT-system. Med den nya dataskyddsförordning som införs i hela EU i maj 2018 (GDPR) utökas också skyldigheten för leverantörer att skydda data, stärka integritetsskydd samt att rapportera dataintrång. De inbyggda säkerhetsfunktionerna i de lösningar som Microsoft levererar möter redan idag alla branschkrav och är 100 procent kompatibel med den nya förordningen.

Dustin Group

Den här artikeln kommer från Dustin Solutions Kunskapsbanken. Där hittar du massor av kunskap och inspiration om de senaste IT-trenderna.