Cert varnar återigen för att mängden attacker med ransomware, d.v.s. virus som krypterar användares filer och håller dem ”gisslan” mot betalning ökar. Se rekommendationer från CERT.se gällande åtgärder för att minska ditt företags sårbarhet. Får man viruset är det bara en välfungerande backuplösning som hjälper. Kontakta oss om du vill se över din backuplösning.

Det är viktigt att hålla alla enheter uppdaterade, inte minst när det gäller Flash och Java då de senaste varianterna riktar sina attacker mot sårbarheter i just dessa mjukvaror.

Om Cert.se

CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

https://www.cert.se/2015/11/cert-se-informerar-med-anledning-av-mangden-aokade-ransomware-attacker