Vi på Saldab har mer än 20 års erfarenhet av att leverera IT-tjänster. Vi älskar teknik och har ständigt örat mot rälsen för att upptäcka nya innovativa lösningar som våra kunder kan ha nytta av. För det är nämligen alltid målet för oss, att hjälpa våra kunder att ständigt förbättra och utveckla sin IT-miljö.

Vi vill naturligtvis alltid ha ett så stort åtagande som möjligt hos våra kunder och trenden är tydlig, allt fler av våra leveranser sker som kapacitet eller funktion. Vi tar nämligen gärna hand om IT-avdelningarnas standardtjänster så att de istället kan fokusera på att hjälpa ledningen med proaktivt utvecklingsarbete som ger verksamheten ett mervärde.

Min uppmaning till IT-avdelningarna är att sluta upp att producera standardtjänster och ägna sig åt affärsutveckling istället. Låt oss ta hand om standardtjänsterna, det gör vi så gärna.

Roger Persson
Sälj- och Marknadschef

Vi behöver inte nödvändigtvis ta hand om kundens hela IT-miljö. Det kan exempelvis vara drift av en applikation, klientplattform eller backuphantering. Oavsett omfattningen på vårt åtagande kan våra kunder vara trygga med att det präglas av hög kvalitet, stort engagemang och ett nära samarbete med fokus på långsiktighet och utveckling.

Alla våra leveranser sker i enlighet med processflödet för ITIL, detta i kombination med erfarenheter som vi själva fått genom årens lopp. Vi kan självfallet även anpassa oss efter kundunika processer och önskemål.

Vårt erbjudande

Applikationsdrift
Klienthantering
Funktionsdrift på plats
Managerad server vår datorhall
Managerad server i det publika molnet
Managerat nätverk
Servicedesk

Vår kontaktperson

Magnus Lundegren

Telefon:  040-620 67 26
Epostadress: magnus.lundegren@saldabit.se