Kundcase - vårt åtagande som IT-Chef på Evidensia Djursjukvård

EVIDENSIADJURSJUKVARDPMS3035

Evidensia bildades 2012 genom att specialistdjursjukhusen Strömsholm och Helsingborg, djursjukhuset i Malmö samt Södra djursjukhuset fusionerades. Sedan dess har koncernen utvecklats till att bli norra Europas största veterinärmedicinska kedja.

Idag behandlar Evidensias cirka 90 djursjukhus och kliniker i Norden årligen över 670 000 hästar, hundar, katter, smådjur och exotiska djur, vilket resulterar i en omsättning på drygt 1,3 miljarder kronor. Förutom att erbjuda avancerad djursjukvård är de även utbildningscentrum med ambitionen att driva veterinärmedicinen framåt.

Fokus för Evidensias verksamhet är – och kommer dock alltid att vara – djuren. Därför valde man att inte ha en egen IT-chef utan istället också outsourca hela ansvaret till Saldab.

”Saldab har ett helhetsansvar för Evidensias IT-drift med system- och applikationsförvaltning. Antalet underleverantörer har därmed kunnat bantas från ett dussin till några få”, säger Stefan Kullgren.

Lösningen täcker uppbyggnad av en standardiserad IT-miljö, hosting och drift, mätvärde, produktförsörjning och IT-policy.

”Det är en unik, flexibel och bred lösning som bara är möjlig genom det förtroende och den transparens vi har i samarbetet med Saldab”, säger Stefan Kullgren.

Saldab rapporterar direkt till Evidensias CFO och ledningsgrupp. Avtalet gör att kostnaderna för att bygga upp en egen IT-organisation försvinner helt och balansräkningen belastas inte med hårdvara.

”Saldab har känselspröt i IT-branschen och kunskap från en rad andra verksamheter i näringslivet som få IT-chefer skulle kunna ha. Genom att outsourca får vi en ständigt uppdaterad, påläst och hungrig IT-chef som kan garantera kontinuitet och kvalitet i leveranserna”, säger Stefan Kullgren.

Är du också intresserad av IT-Chef som tjänst, managed hosting mm. Kontakta oss!