Vi på Saldab har vi byggt upp en stor konsultorganisation som hjälper våra kunder att lösa tekniska utmaningar, driva IT-projekt eller vara rådgivande i strategiska IT-beslut. Faktum är att vi är oerhört stolta över våra medarbetares höga kompetensnivå och i vårt tycke har vi lyckats rekrytera de bästa konsulterna i branschen inom sina respektive kompetensområden.

När vi tar oss an ett nytt uppdrag så arbetar våra konsulter enligt en processmetodik baserad på den erfarenhetsbank som vi byggt upp genom årens lopp, men även ramverk som ITIL och PPS. Oavsett projektets storlek så tillämpar vi denna arbetsmetodik, vilket har resulterat i kortare ledtider och minskad implementationskostnad samtidigt som vi håller en hög kvalitetssäkring på det utförda arbetet och mot våra kunder.

Våra konsulttjänster

IT-chef som tjänst

En lösning som tillfredställer IT-ansvaret i organisationer där behovet skiftar på lång och kort sikt.Läs mer »

Projektledare

Genom erfarenhet, metodik och teknisk expertis bidrar vi med den viktigaste framgångsfaktorn för ett lyckat IT-projekt.Läs mer »

DevOps

Vårt team består av specialister med mångårig kompetens inom både drift och utveckling.Läs mer »

Specialistkonsulter

Branschledande kompetens inom områden som backup, infrastruktur, moln, lagring och klienthantering.Läs mer »

ServiceDesk

Vår ServiceDesk ger kunderna möjlighet till en säker, effektiv och problemfri IT.Läs mer »

Jour

Vi på hjälper våra kunder att arbeta effektivt och problemfritt, även på kvällar, nätter och helger.Läs mer »