Vi på Saldab älskar teknik. Vi har dessutom mer än 20 års erfarenhet av att leverera IT-tjänster och ett stort antal erfarna och kompetenta konsulter vars självklara uppgift är att hjälpa våra kunder att skapa en IT-miljö som är användarvänlig, tillgänglig och säker.

Vår konsultorganisation, som är fördelad över hela Sverige, hjälper våra kunder att utveckla sin verksamhet genom att nyttja ny teknologi, men vi kan också hjälpa till att lösa tekniska utmaningar, vara projektledare eller gå in i en IT-chefsroll.

Allt handlar om att vi ska hjälpa våra kunder med att få ut så mycket som möjligt av sina IT-investeringar.

Vi kan hjälpa till med alla faser i projektet, från idéstadiet till implementerad lösning. Oavsett roll så ska våra kunder alltid kunna känna sig trygga med att vi är objektiva och föreslår den lösning som passar just dem bäst.

Jonas Hagberg
Leveranschef

Vårt genomförande – vår arbetsmetodik

Av erfarenhet så vet vi att ingen kunds behov är den andra lik – därför är det viktigt att hitta rätt lösning till varje projekt. Innan vi påbörjar ett nytt projekt ser vi därför alltid till att vi förstår våra kunders affärsmässiga behov likväl som det tekniska behovet.

När vi tar oss an ett nytt uppdrag så arbetar våra konsulter enligt en processmetodik baserad på den erfarenhetsbank som vi byggt upp genom årens lopp, men även ramverk som ITIL och PPS. Denna metodik utgår ifrån ett processflöde vilken kort kan beskrivas som:

  1. Förstudie / Analys
  2. Design
  3. Test
  4. Implementation
  5. Drift / Support
  6. Utveckling / Förbättringsåtgärder

Oavsett projektets storlek så tillämpar vi denna arbetsmetodik, vilket har resulterat i kortare ledtider och minskad implementationskostnad samtidigt som vi håller en hög kvalitetssäkring på det utförda arbetet och mot våra kunder.

Vårt konsultteam

På Saldab så arbetar ett stort team av konsulter fördelade över hela Sverige. Vi har förmånen att ha branschens vassaste medarbetare hos oss, allt från projektledare & lösningsarkitekter till resurs- och specialistkonsulter. Vi anpassar vår leverans av konsulter till varje projekt; på så sätt säkerställer vi att personal med korrekt kompetens alltid är delaktiga.

Våra experter

Inom Saldab så värdesätter vi spetskompetens!

Generellt sett så har alla våra konsulter en mycket bred teknisk kompetens. För att vi ska kunna agera experter inom vårt område, så premierar vi våra konsulter att gå utbildningar och ta certifieringar. Detta gör att vi som bolag hela tiden håller oss i framkant när det gäller den tekniska utvecklingen.

IT-chef som tjänst

Vi erbjuder en unik, flexibel och bred lösning som tillfredställer IT-ansvaret i organisationer där behovet skiftar på lång och kort sikt.

Ladda ner produktblad (pdf) om IT-chef som tjänst

Vår kontaktperson

Roger Persson

Telefon:  040-620 67 66
Epostadress: roger.persson@saldabit.se