Att nätverket utgör själva stommen i IT-avdelningarnas funktioner råder det inget tvivel om. Kraven som ställs från verksamheten i form av utnyttjande av bandbreddskrävande publika molntjänster, videomöten och telefoni i realtid samt korta deadlines gör att nätverksinfrastrukturen helt enkelt alltid måste fungera.

Genom att kombinera vår långa erfarenhet av att leverera IT-tjänster med möjligheterna inom nätverk, telefoni och konferens kan vi ta fram och implementera skräddarsydda förslag som hjälper våra kunder att skapa kommunikationslösningar som är användarvänliga, stabila och kostnadseffektiva.

Våra kommunikationstjänster

Nätverk

Vi har konsulter för projektets alla faser: planering, genomförande och implementation.Läs mer »

Konferens

Skräddarsydda lösningar för distansmöten från de marknadsledande leverantörerna inom respektive område.Läs mer »

Telefoni

Genom operatörsoberoende tar vi fram det förslag som passar kundens unika förutsättningar och behov.Läs mer »