Ny teknik och ett förändrat arbetssätt gör att verksamheten ställer höga krav på att IT-miljön ska vara tillgänglig på olika typer av enheter, men också stabil och säker. Allt för att användarna ska kunna fokusera på sina arbetsuppgifter i stället för att lägga tid på att hantera IT-problem. Utmaningen för IT-enheterna är kunna kombinera dessa krav på flexibilitet med en IT-miljö som dessutom är kostnadseffektiv och därmed så standardiserad som möjligt.

Vi på Saldab strävar alltid efter att hjälpa våra kunder att maximera nyttan av sina IT-investeringar och en viktig pusselbit är vår tjänst för klienthantering.

Fördelarna med en standardiserad klientplattform är många; driftstörningarna minimeras, vi säkerställer att klienterna följer policys och säkerhetskrav, hanteringen av uppdateringar och uppgraderingar blir effektivare och risken för förlorad data minskas när uttjänta klienter tas om hand på rätt sätt. Ur ett ledningsperspektiv möjliggör denna tjänst ett stöd för strategiskt beslutsfattande, rapporter som understödjer ”Compliance” samt kontroll på kostnaderna då vi levererar denna tjänst till ett fast pris per klient.

Dessa tjänster kan erbjudas på kundens befintliga hårdvaruplattform, eller köpas som en paketerad tjänst som även innehåller själva hårdvaran.

Klienthantering som tjänst handlar i grund och botten om att användarna på ett enkelt och säkert sätt ska kunna använda stödsystemen från flera olika enheter, oavsett när och varifrån de väljer att arbeta.

Robin Karlsson
Säljare

Vår långa erfarenhet av IT-drift, implementationsprojekt och produktförsörjning i kombination med våra kompetenta och engagerade tekniker i vår servicedesk gör att våra kunder kan känna sig trygga med att vi levererar en modern, stabil och säker klientplattform. Vid uppstarten av införandeprojekt så följer vi den metodik med mallar och erfarenheter som vi samlat på oss genom årens lopp. Under projektet går vi igenom följande steg: uppstart, inventering, planering, lösningsförslag, test, pilot, validering, utbildning, utrullning och avslut.

Vårt erbjudande

Klientövervakning (24/7/365)
Klientsupport
Fjärrstyrning
Rapportering kring exempelvis licensstatus, installerad mjukvara och virusangrepp
Patch Management
Applikationsdistribution
Drifts- och utvecklingsmöten

Vår kontaktperson

Robin Karlsson

Telefon:  0726 – 44 62 12
Epostadress: robin.karlsson@saldabit.se