IT:n fungerar - precis som alla andra dagar

Intervju med Saldabs driftasansvariga Marcus Lundgren

Marcus Lundgren har nästan alltid arbetat med IT-drift i olika former. Det är han som ser till att systemen fungerar, applikationerna patchas, och flaskhalsar och driftstopp undviks. Ute hos kunderna märks inget av detta: användarna kan logga in på morgonen, läsa sin e-post, starta sina program och komma in på intranätet. Precis som alla andra dagar.

Precis som alla andra dagar skulle förresten kunna vara Marcus ledord i sin roll som driftansvarig på Saldab. Han återkommer ofta till detta. IT:n ska bara fungera.

”Det kanske är en klyscha vid det här laget, men vi tar det på största allvar. IT:n ska bara fungera. Det är därför våra kunder lägger sin drift i våra händer och det är ett stort ansvar för oss”, säger han.

Marcus har en bakgrund på den centrala IT-enheten på Malmö stad och arbetade sedan hos en regional IT-leverantör där han bland annat jobbade med driften för Findus. Att det sedan blev Saldab hade att göra med rätt timing och rätt människor.

”Jag har väldigt bra kollegor omkring mig, och vi har ett gott samarbete med rak och tydlig dialog. Men framför allt upplever jag Saldab som prestigelöst. Vi gör verkligen allt vi kan för att lösa våra kunders problem. Det är ingen här som rycker på axlarna för att det inte är just deras sak att ta i tu med”, säger Marcus.

Men nu var det IT-drift vi skulle prata om. Hur får man det att fungera? Som driftansvarig handlar mycket av Marcus jobb om att se till att rätt saker görs vid rätt tillfälle och med rätt resultat. Till sin hjälp har han driftteamet som består av en rad olika kompetensgrupper. Det behövs, då komplexiteten i IT-miljöerna ökar med den flexibilitet användarna är vana vid idag.

”Utmaningen är att få system att samexistera på optimalt sätt. Det som är rätt system för en kund kan vara helt fel för en annan kund. Vi måste lära oss förstå effekterna vid varje enskilt fall”, säger Marcus.

Att jobba med IT-drift handlar såklart också om övervakning i olika former. Det är ett livsviktigt verktyg inte bara för att upptäcka fel och störningar, utan för att se trender och kunna agera proaktivt.

”Vi har väldigt bra system för övervakning nu förtiden, men det är en sådan där sak som är lätt att implementera men svårare att hantera,” säger Marcus. ”Den första frågan vi ställer när vi ser över övervakningen ute hos kunderna är inte hur de övervakar, utan snarare vad de övervakar.”

Många av Saldabs kunder har outsourcat hela eller delar av sin IT-drift och de flesta har valt att lägga delar i Saldabs egna datacenter. Enligt Marcus blir kunderna bättre och bättre på att tänka verksamhetsstyrd it, istället för tvärtom, som han kunde uppleva mycket förr.

”Det är sällan nu vi hör någon komma till oss och säga ’vi ska ha en sån maskin och en sån och en sån’. Vi har alla blivit bättre på att tänka mer tjänsteorienterat”, säger Marcus. ”Att lägga ut sin IT-drift och ägna sig mer åt de verksamhetsspecifika funktionerna är en del av det.”

”Men”, lägger han till, ”det innebär inte att outsourcing av sin drift automatiskt är rätt väg att gå för alla företag. Det som ska styra besluten är den enkla frågan om huruvida it stöttar verksamheten på rätt sätt.”