IT-samarbete över kommungränserna

Burlöv, Staffanstorp och Kävlinge kommun har en fantastisk sak tillsammans – en gemensam IT-plattform. Eftersom Saldab under året genomfört en teknisk översyn av denna tyckte vi det var på sin plats att besöka uppdragsgivarna för att få en pratstund om verksamhetsnytta, medborgarservice, och den långa digitaliseringsresan.

Tre kommuner, tre IT-ansvariga med en IT-plattform och ett driftteam. Denna vårdag när Saldab var på besök i Burlövs kommunhus var det bara Kävlinge kommuns IT-strateg Jörgen Eriksson som inte var på plats. Annars tog Susanne Peterson, IT-strateg på Burlövs kommun (t.v. i bilden), och Johanna Sprimont, IT-chef på Staffanstorps kommun (t.h. i bilden), gärna tillfället att få beskriva sina uppdrag och berätta om samarbetet över kommungränserna.

En utgångspunkt för vidareutveckling

”Någonstans runt 2011-2012”, berättar Susanne Peterson, ”började kommunerna titta på synergieffekterna av att konsolidera IT-driften. Vi har i grund och botten så lika miljöer att det är både svårt och onödigt att sitta på specialistkompetensen i varje kommun. Idag har vi en gemensam plattform och domän med en driftorganisation placerad i Kävlinge”.

”När jag, Jörgen och Johanna kom in i våra roller såg vi ett behov av att gå igenom och validera hela miljön. Vi kunde inte komma vidare utan en helhetsbild, och för oss var det självklart att använda en extern part för detta”, säger Susanne.

Johanna Sprimont instämmer med det kollegan från grannkommunen säger.

”Det är oerhört viktigt att få in nya tankar”, säger Johanna. ”Nu har vi en bra utgångspunkt för att gå vidare med utveckling och konsolidering.”

Kommuninvånare som konsumenter

Och kommunerna har mycket i sikte när det gäller digitala möjligheter för kommuninvånarna. Regeringen tillsatte 2012 en särskild digitaliseringskommision som ska verka för att uppnå det it-politiska målet om att vara världsbäst på att använda sig av digitaliseringens möjligheter. Samtidigt pågår arbetet för fullt ute bland kommunerna som står inför helt nya krav från invånarna.

”Människor jämför inte så mycket kommunerna med varandra längre, utan snarare med konsumenttjänster. Vi måste axla upp och erbjuda tjänster som motsvarar dessa förväntningar”, säger Susanne.

”Vi ser det som att det är verksamheten som ska ha ett stöd och det är medborgarna som är kunderna. Den här dualiteten måste vi ständigt ha i åtanke”, tillägger Johanna.

Från vaggan till graven

Tillgänglighet, e-tjänster och medborgarnytta, det är väl det här man menar när man pratar om de it-politiska målen. Kommunerna har att göra med en enorm bredd av samhällsservice och administrativa funktioner, och mycket av det kan digitaliseras. Susanne och Johanna räknar upp allt från förskoleplats till alkoholtillstånd, biståndsansökan, snöskottning och bygglov.

”Det är ju detta som är det häftiga och samtidigt så utmanande med vårt uppdrag. Vi har att göra med allt mellan födsel och död i medborgarnas liv. Då förstår man att vi som jobbar med IT har ett stort arbete framför oss”, säger Susanne.

”Egentligen handlar digitalisering inte så mycket om IT”, tillägger Johanna.

”Tekniken och kompetensen för detta finns redan och ligger dessutom några steg framför oss. Digitalisering handlar mer om förändrade tankar och beteenden. Också inom våra egna organisationer måste vi öka förståelsen och hitta nya typer av samverkan. Jag vet inte hur många gånger jag fått frågan: menar du en digital blankett?”, säger Johanna.

Samverkan är vägen till målet

Samtidigt, ställda inför alla dessa förändringar som de både ska driva och själva ingå i, känns Susanne och Johanna ändå väldigt lugna, eller kanske ödmjuka. De verkar som de är fokuserade på att göra rätt saker i rätt ordning, och på rätt sätt.

”Engagemanget för IT ute i verksamheten går inte att ta miste om, men vi kan heller inte springa på alla håll samtidigt. Vi måste ta en sak i taget”, säger Johanna.

Enligt rapporter har Sverige halkat efter i digitaliseringen. De möjligheter som redan finns här tas inte till vara på. Men vad är då den nyckeln för landets kommuner? Susanne och Johanna tror det handlar om samverkan, och kanske kan det se ut just som samarbetet mellan dessa tre kommuner.

”Vi är 290 kommuner i landet som ska göra samma sak. Här är vi tre som bestämt oss för att samarbeta. Vi är inne på rätt väg med detta, men det är en lång väg fram och vi är bara i början av vår resa”, säger Susanne.

Text & foto: Viktor Silfverhjelm Hultqvist