En kvalificerad IT-chef är ofta dyr att avlöna och många företag har inte heller behov av en IT-chef på heltid. Ofta hamnar IT-ansvaret på chefer med i huvudsak andra ansvarsområden. Saldab erbjuder därför ett upplägg som visat sig populärt hos flera kunder. Vi kallar detta för IT-chef som tjänst. Det ger er den hjälp ni behöver på både lång och kort sikt.

Med IT-chef som tjänst upprättar Saldab en funktion som IT-chef i er organisation. Funktionen består av ett team med olika kompetenser där en roll är ansvarig och mottagande part som IT-chef, vilken aktivt och målinriktat kommer arbeta med er övergripande IT-strategi.

Innan genomförandet kommer vi under uppstartsperioden tillsammans överens om en tydlig målbild med ansvarsområde och rapporteringsvägar. Självklart ser vi till att funktionen följer ITIL i allra möjligaste mån.

Utveckling

Långsiktigt samarbete ger underlag och kunskap för att utveckla er IT-miljö.

Kompetens

Saldab tillhandahåller personal som har mångårig erfarenhet inom rollen.

Rörlighet

Kortare väg mellan beslut och utförande ger direkt operativ effekt.

Skalbarhet

Minska och utöka tjänsten efter behov.

Vid behov har vi möjlighet att komplettera tjänsten med ytterligare personal såsom IT-arkitekter och tekniskt kunniga projektledare.

IT-chef som tjänst är en unik, flexibel och bred lösning som är möjlig genom stort förtroende och transparens i samarbetet med sin IT-leverantör. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Exempel på områden som IT-chef som tjänst kan hantera

Ägandeskap av IT-strategi
Uppföljning och framtagande av IT-budget
KPI/Uppföljning av IT
Avtal och uppföljning leverantörer inom IT
Fakturakontering och uppföljning
Ansvarig IT-drift
Huvudansvar ServiceDesk och Support
IT-säkerhet
IT-policy och rutiner

Vår kontaktperson

John Klaar

Telefon:  040-620 67 05
Epostadress: john.klaar@saldabit.se