Instrumentfirman Inor Process som numera ingår i Krohne-koncernen tecknar serviceavtal med Saldab.

I avtalet ingår service/konsult på platsen ett antal timmar per vecka, inställelsetid vid fel, Onlinebackup samt fjärrövervakning.

Saldab fungerar även som ett tekniskt bollplank och föreslår nya tekniska lösningar för att minska kostnader och ge ökad flexibilitet i inors dagliga arbete.

Nyligen deltog Saldab i migreringen av Inors domän till Tyska Krohnes domän.

 

 

www.inor.se