Att ha IT-miljö som är modern, tillgänglig och säker handlar inte bara om att ha den tekniska kunskapen. Det krävs också en strategi för hur lösningarna ska finansieras. Det är ju själva användandet, och inte ägandet, av IT-plattformen som skapar värdet för verksamheten.

Vi på Saldab drivs av att hjälpa våra kunder att få ut så mycket som möjligt av sina IT-investeringar. Det gör vi dels via våra engagerade, erfarna och kompetenta medarbetare som utvecklar och levererar IT-tjänster och IT-lösningar, men också genom våra finanspartners som är experter på finansieringslösningar anpassade efter respektive kunds unika behov.

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för våra kunder. Det gäller även hanteringen av försäkrings- och garantiärenden. Det är bara att ringa vår servicedesk så sköter de resten.

John Klaar
Säljare

Exempel på finansiella lösningar:

Hyra

Hyra är anpassad för utrustning där den tekniska utvecklingen går snabbt eller som ska bytas med jämna mellanrum.

Leasing

Leasing är anpassat för utrustningstyper som har en lång livslängd och som kunden sannolikt kommer att vilja behålla efter avtalstidens slut.

Försäkring

När utrustning blir stulen eller förstörd så vill man att den ersätts så fort som möjligt och har väldigt liten förståelse för lång handläggningstid. Man vill inte heller upptäcka att försäkringen inte täcker hyrd eller leasad utrustning över huvud taget. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för våra kunder. Om utrustningen är finansierad via Saldab så är det bara att kontakta vår servicedesk som hjälper till att lösa ärendet. Det finns naturligtvis möjlighet att skräddarsy försäkringar för investeringar med särskilda skyddsbehov.

Funktionshyra

Funktionshyra är en finansieringsform lämpad för utrustning som är relaterad till hög produktion av enheter och behov av kontinuerlig tjänst och förbrukning.

Vår kontaktperson

John Klaar

Telefon:  040-620 67 05
Epostadress: john.klaar@saldabit.se