Entreprenör som hjälper kunderna utvecklas

Intervju med Saldabs regionchef Thomas Schulz

Sedan maj månad leds Saldabs team i Göteborg och Jönköping av Thomas Schulz, en ledare som framför allt använder sin långa tekniska bakgrund för att idag hjälpa kunder förstå IT ur ett affärsmässigt perspektiv. Till sin hjälp använder han ofta ett av sina favoritverktyg.

”Det bästa jag vet är en whiteboardtavla”, säger Thomas. ”Jag finner ofta mig själv framför en sådan när jag följer med ut till kunderna.”

För Thomas är det tydligt att den utbildande rollen blivit allt viktigare för honom och hans kollegor på Saldab. En avgörande del av detta skyller han faktiskt på teknikleverantörerna som han menar har lämnat kunderna lite i sticket.

”Det är kanske inte så konstigt att tillverkarna ofta talar i egen sak och vill sälja sina produkter, men någonstans där på vägen är det många som struntat i helheten, och då är det verkligen inte så lätt att vara köpare. Där måste vi finnas som rådgivare för att bevaka och ta tillvara på kundens intressen.”

Thomas verkar dessutom besitta en viss nykter skepsis mot alla trender och kurvor som präglar teknikbranschen.

”Det är hybridlösningar och hybridcyklar till absurdum. För vissa kunder är exempelvis molntjänster ett befriande och kostnadseffektivt alternativ, men så är inte alltid fallet. Jag försöker inarbeta tankesätt hos mina medarbetare som handlar om att sätta sig i kundens stol. Våra kunder ska kunna lita på att vår kunskap ger dem högsta utväxling mellan pris och prestanda. Vi finns där för att stödja deras verksamhet på ett så bra sätt som möjligt. Det är då vi kan börja prata verklig affärsnytta med det vi levererar, och det är vi riktigt bra på”, säger Thomas.

Som en röd tråd genom Thomas bakgrund i IT-branschen finns ett starkt entreprenörskap och större delen av sitt yrkesliv har han jobbat i egna bolag. I sin nuvarande roll är hans resonemang om entreprenörskap något han återkommer till gång på gång i kontakter med kunder och kollegor.

”Att utveckla sig själv och att utveckla sina kunder, det är vad det handlar om för mig. Och att lära sig av sina misstag. Det är kanske ändå det viktigaste, särskilt i denna branschen där utvecklingen sker så snabbt. Vi sitter ju inte med en glaskula och kan se in i framtiden. Men vi har vår historia och vår kompetens som vi till största del kan förlita oss på.” säger Thomas.

Och det är förresten just kompetensen som ständigt återkommer när Thomas börjar prata om Saldab. När erbjudandet från Saldab kom hade han redan en klar förståelse om vad som skilde bolaget från många andra aktörer i branschen.

”Jag har sett så mycket av hur många i branschen jagar affärerna innan man har kompetensen att leverera. Saldab rekryterar bra folk när man har möjligheten och litar på att affärerna kommer, och de har de också gjort.”

Thomas anser att många bolag inom branschen betecknar sig som IT-bolag men i själva verket är bemanningsbolag. Det ser han som ett kortsiktigt tänk som är negativt för såväl kunderna som personalen.

”Företag som Saldab smiter inte från sitt ansvar som arbetsgivare. Ska våra medarbetare kunna göra ett bra jobb hos våra kunder måste de känna att de har ett bra och tryggt arbete att gå till”, säger Thomas. ”För mig är Saldab den starka, solida kärnkompetens som finns mellan väggarna. Att det helt enkelt är på riktigt.”