Alla som har varit involverade i projekt inom system- och webbutveckling vet att samarbetet mellan specialisterna inom utveckling och drift i många fall har förbättringspotential.

Vi på Saldab har därför satt ihop ett DevOps-team bestående av specialister med mångårig kompetens inom både drift och utveckling. Till skillnad från många andra konsultbolag så arbetar varje enskild specialist både med drift och utveckling, och fungerar som en brygga mellan dessa team. Detta för att säkerställa att rätt produktval görs i ett tidigt skede av projektet, och att driftsperspektivet finns med redan vid uppstarten. En avgörande faktor för ett lyckat projekt är att utvecklingsteamet får tydlig information och instruktioner om hur den löpande driften ska hanteras.

Vårt DevOps-team leds av vår VD, Martin Anderberg.

Detta kan vårt DevOps-team bidra med

  • Kortare lanseringstid
  • Tidig identifiering av felkällor
  • Förbättrad dokumentation
  • Högre grad av automation
  • Ökad driftssäkerhet

Om begreppet DevOps

DevOps är en mjukvaruutvecklingsmetodik som betonar vikten av kommunikation och samarbete mellan utvecklingsteamet och driftsteamet. Syftet är att effektivisera utvecklingsprojekt genom att redan vid projektstarten sammanföra specialister inom utveckling, kvalitetssäkring och drift.

Vår primära uppgift är att korta lanseringstiden och öka driftsäkerheten. Detta genom att ha med driftsperspektivet redan från början i projektet.

Simon Holmbring
Seniorkonsult

Vår kontaktperson

Johan Söderlind

Telefon:  040-620 67 63
Epostadress: johan.soderlind@saldabit.se