Kategori: Artiklar

Kontakta mig!
Att förebygga ransomware

Hur ni förebygger ransomware i er organisation

Med anledning av ökad spridning av nya typer av ransomwarevirus vill vi informera och dela med oss av lite grundläggande kunskap om vad du själv kan göra för att skydda dig mot detta hot. Följande råd belyser hur du kan öka medvetenheten kring det, men du får också konkreta förslag på hur du förebygger hoten och minimerarLäs mer.
Saldab Fredrik Borg

Ett ledarskap för alla

Trots att Fredrik Borg kommer från teknik- och hårdvaruhållet är det tydligt att det är ledarskap som är hans passion i yrkeslivet. Genom sin roll som konsultchef på Saldab har han också lyckan att få jobba med det dagligen. Fredrik började i sin nuvarande roll vid årsskiftet, men hans historia med Saldab sträcker sig mycketLäs mer.

IT:n fungerar – precis som alla andra dagar

Marcus Lundgren har nästan alltid arbetat med IT-drift i olika former. Det är han som ser till att systemen fungerar, applikationerna patchas, och flaskhalsar och driftstopp undviks. Ute hos kunderna märks inget av detta: användarna kan logga in på morgonen, läsa sin e-post, starta sina program och komma in på intranätet. Precis som alla andraLäs mer.
Saldab - Erik Hallberg

Bland lagar och luckor i molnen

Att vara ny på Saldab är inte längre vad det en gång har varit. Företaget har vuxit kraftigt den senaste tiden med många nya ansikten på kontoret. Erik Hallberg är en av många lyckade nyrekryteringar under 2016. Som konsult inom moln och säkerhet har Erik ett brett arbetsfält, och det märks på alla de projektgrupperLäs mer.

Allting tjänstefieras och kunderna är de största vinnarna

Allting tjänstefieras och kunderna är de största vinnarna. Så beskriver Patrik Lindell den trend som inte bara berör it-branschen, utan samhället i stort. Patrik, tekniker i botten och som idag arbetar med affärsutveckling på Saldab, dröjer inte med orden. Han står dagligen i kontakt med kunder och projektteam och är den som måste hitta sättLäs mer.