Stark tillväxt med rätt verksamhetsfokus på GDL Transport

GDL Transport AB är ett transport- och logistikföretag under stark tillväxt. Med sina tjänster inom transport, maskin och logistik har de vunnit mark genom att arbeta med breda helhetslösningar och synergieffekter mellan kunder och åkerier.

När GDL:s moderbolag DSVM Group beslutade att decentralisera IT och andra servicefunktioner till bolagen i Sverige och Danmark var de snabba med att komma till handling. I den processen rekryterades Carl Terneus till IT-chef på GDL för att genomföra förflyttningen och leda den nya IT-organisationen. Här blev också Saldab en viktig del i GDL:s strategi för att förändra sättet som IT bedrevs på inom organisationen.

Från Tech till Verksamhet

”Vi behövde ge IT en helt annan attention”, berättar Carl. ”Dels handlade det om att se över våra arbetssätt och processer, och dels om att effektivisera och flytta fokus till verksamheten”.

Idag är de flesta leverantörer och system utbytta, och server- och applikationsdriften ligger numera i Saldabs egna datahall. Dessutom levererar Saldab klienthantering, produktförsörjning och 1st Line Support till GDL:s användare.

”Vår IT är indelat i områdena Tech och Verksamhet. Med Saldabs leverans har vi kunnat minska bemanningen på Tech och kan idag nästan helt och hållet fokusera på att stödja och utveckla vår verksamhetsnära IT. För det tar vi också hjälp av Saldabs arkitekter, projektledare och tekniker för att hitta de bästa lösningarna”, säger Carl.

Kundcase GDL - Carl Terneus

Vi letade efter en snabbfotad IT-partner som är lyhörd, begriper sig på våra behov och kan agera snabbt på dessa. Saldab är detta ut i fingerspetsarna. Det är en leverantör som verkligen förstår sig på och bejakar begreppet time to market.

Carl Terneus
IT-chef, GDL Transport AB

Entreprenörskap i alla led

För Carl och hans kollegor finns det en annan positiv effekt av outsourcingen som han också är väldigt noggrann med att poängtera. Det är förutsägbarhet.

”När vi väl vet vad vi behöver vet vi också när vi kommer ha det och vad det kommer kosta. Och vi vet dessutom att vägen dit är kort. Denna förutsägbarhet betyder väldigt mycket för den verksamhet vi bedriver”, säger Carl.

När GDL såg sig om efter en leverantör av de tjänster Saldab levererar hade de en ganska tydlig bild i huvudet. Framför allt förstod de från tidigare affärer att företagskulturen spelar mer roll än vad man kan tro. GDL såg sig därför om efter en leverantör som passade bra in i den egna verklighet som bolaget verkar i.

”Nyckelordet är entreprenörskap. Det är vad det alltid handlat om för oss”, säger Carl. ”Vi letade efter en snabbfotad IT-partner som är lyhörd, begriper sig på våra behov och kan agera snabbt på dessa. Saldab är detta ut i fingerspetsarna. Det är en leverantör som verkligen förstår sig på och bejakar begreppet time to market.”

Målet är en toppmodern plattform

Carl Terneus har siktet inställt på att förverkliga en toppmodern IT-plattform för GDL. Han beskriver målet genom tre bestämda kriterier: skalbarhet, effektiva verksamhetsprocesser, och förutsättningar för ett gott entreprenörskap hos transportledarna.

”Annars är såklart automatisering något hela branschen tittar på”, lägger Carl till. ”Det handlar om att få allt från IT-system till lastbilar att bli självkörande. Just nu har vi faktiskt ett sådant projekt tillsammans med Volvo med bilar som ska gå mellan Borås och Göteborg.”

Text & foto: Viktor Silfverhjelm Hultqvist