Saldab tar helhetsansvar för Evidensias IT-drift och telefoni

Högt ställda krav på tillgänglighet och tillgång till bra service dygnet runt gjorde Evidensia till helhetskund hos Saldab.

Evidensia, Nordens kvalitetsledande kedja för djursjukvård, startade under 2012 när några av Sveriges äldsta och främsta djursjukhus och deras kliniker gick samman. Efter ett framgångsrikt samarbete med Saldab sedan tidigare på några av Evidensias större enheter i Malmö, Helsingborg och Göteborg, valde Evidensia, som står bakom ca 80 andra djursjukhus och kliniker i Norden, att outsourca hela sin IT-drift och telefoni till Saldab.

Det innebär att Saldab har ett helhetsansvar för Evidensias IT-drift och telefoni. Saldab bistår utöver detta med IT-konsultexpertis och servicedesk dygnet runt för de runt 1 000 användarna ute på klinikerna. Saldabs uppdrag är att säkerställa att Evidensia får tillgång till en kostnadseffektiv IT-drift med en hög kvalitet.

Med sin solida erfarenhet av IT inom djursjukvård har Saldab även fått ta över koncernens långsiktiga strategiska IT-frågor och agerar som Evidensias IT-chef. Saldab ansvarar för framtagning och uppföljning av IT-budget samt har även det strategiska ansvaret för IT inom Evidensia.

Evidensia har tidigare jobbat med 12 olika IT leverantörer på sina olika kliniker, blandat med drift på klinikerna och outsourcat. Kraven att minska ITkostnaderna, öka samordningen och kunna erbjuda en säker och funktionell IT-miljö bidrog till att tankarna  kring en total outsourcing allt oftare dök upp.

För oss var det viktigt att hitta en partner med de rätta förutsättningarna för att möta våra framtida behov – med fokus på service och flexibilitet. Saldab ger oss möjligheten att frigöra mer tid i organisationen till att fokusera på kärnverksamhet istället för att arbeta med IT. Som en bonus får vi mer förutsägbara kostnader och kan ge våra medarbetare en högre servicenivå på IT-tjänsterna.

Stefan Kullgren
CFO på Evidensia Djursjukvård AB

Med det här avtalet och ett helhetsåtagande från Saldab kan Evidensia arbeta i en modern IT-miljö, utan att själva investera i centralt placerad utrustning eller bygga en egen omfattande IT-avdelning.

Saldab kommer under 2014 och 2015 att leverera ett antal större projekt, bland annat fortsatt migrering av alla kliniker och sjukhus till Evidensias nya moderna IT-plattform som Saldab varit ansvariga för att bygga upp. Denna syftar till att öka funktionaliteten, minska supportbehovet och därmed minskar kostnaderna över tiden.

Saldab är även behjälpliga i andra projekt som t.ex. införandet av nytt redovisningssystem, upphandling av bilddiagnostik. All leverans av hårdvara avseende IT-utrustning som t.ex. datorer, tillbehör, förbrukning, mobiltelefoner mm ansvarar Saldab för. I Saldabs webshop finns Evidensias standardsortiment lätt tillgängligt. Leverans sker från Saldabs buffertlager i Malmö och levereras till slutanvändare, installerade enligt Evidensiastandard.

– Vårt samarbete med Evidensia är framgångsrikt och går mycket långt tillbaks i tiden. Det gör oss naturligtvis väldigt stolta att vi efter att jobbat ihop så länge, att nu få ytterligare utökat uppdrag där ett modernt IT-stöd kan bidra till att möta Evidensias behov och utmaningar. Samarbetet är också ett tydligt exempel på hur långsiktiga, nära relationer och engagemang från bägge sidor främjar möjligheterna att utveckla verksamheten, säger Daniel Marceau, VD på Saldab.

– Att vi fått möjlighet att fortsätta arbeta med Evidensia i hela Norden sedan de tog det strategiska beslutet att outsourca sin IT-drift, är naturligtvis en viktig framgång och ytterligare ett kvitto på att vi har ett attraktivt erbjudande inom IT-drifttjänster. I takt med att kraven på kostnadseffektivitet, tillgänglighet och spetskompetens ökar, ser vi tydligthur allt fler väljer att se möjligheterna med en outsourcad lösning framför att bygga en större egen organisation, säger Daniel Marceau, VD på Saldab.

– Att våra IT-system är tillgängliga är helt avgörande för vår verksamhet. Att ha en outsourcingpartner som kan hantera komplexiteten i en modern infrastruktur, och garantera tillgänglighet till de tjänster som omfattas av avtalet är därför av största vikt. Därför var steget till att ge Saldab ansvar för all Evidensias IT-drift inget stort steg, enligt Göran Ask, inköpsdirektör på Evidensia Djursjukvård AB, tidigare VD på Djursjukhuset i Malmö.  – Att vi valde Saldab var en kombination av leveransförmåga, pris och det faktum att vi samarbetat framgångsrikt med Saldab sedan 2003, och att allt har fungerat utmärkt. Därför var det naturligt att jobba vidare med dem i resten av landet