Saldab hjälper Fingerprint att expandera

På Fingerprint Cards AB i Göteborg arbetar man med något av det mest personliga vi har: fingeravtryck.

Det biologiska möter teknikens värld när man marknadsför, utvecklar och tillverkar biometriska komponenter. Teknik som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Företaget har beskrivits som en kursraket som växer sig större både i Sverige och utomlands då efterfrågan på produkter som avläser fingeravtryck ökar. Fingerprint Cards teknik har flera konkurrensfördelar, bland annat unik bildkvalitet, extrem robusthet och låg strömförbrukning. Med låga tillverkningskostnader kan tekniken användas i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, men även i produkter för t.ex. internetsäkerhet och passerkontroller.

När efterfrågan ökar så ökar även kraven på snabb intern IT-infrastruktur. Fingerprint Cards har i över tio år samarbetat med REAB i Göteborg som har förvärvats av Saldab. Med tanke på att Saldab finns representerade i Malmö med närhet till våra övriga kontor gjorde valet att fortsätta med Saldab som IT-leverantör ännu mer självklart.

Som IT-partners har Saldab hand om drift, inköp, support och molntjänster.  Ett samarbete som fungerar mycket bra, enligt Jens Reckman, CFO på Fingerprint Cards.

Under 2013 har vi expanderat kraftigt och då varit beroende av snabb support och flexibilitet från vår IT-leverantörs sida, vilket vi också har fått.

Valet av IT-partner gjordes för flera år sedan och de har sedan dess klarat av att stödja oss med rätt support under resan. För att Fingerprint Cards ska kunna arbeta smidigt med sina säkerhetsprodukter, behöver de i sin tur säkerhet från sin IT-leverantör – vilket Saldab levererar. När den interna IT-infrastrukturen fungerar som den ska märker kunder inte av den, men den fyller sin funktion för användaren.

Vi har hög säkerhet, genomtänkta strukturer och uppdaterad utrustning som fungerar effektivt. På det sättet kan vi hålla en hög nivå på support och bemötande av kunder, säger Jens Reckman, som tänker fortsätta med samarbetet när företaget växer.

Vi har inga andra planer än att fortsätta anlita Saldab i den expansion som vi förväntar oss.