Nu är det ordning och reda på lagret hos Aditro Logistics

När fyra nyförvärvade bolags IT-miljöer skulle få en gemensam struktur blev det större utmaningar än förväntat för Aditro Logistics som arbetar med tredjepartslogistik. Men sedan Saldab blev Aditro Logistics helhetsleverantör inom IT-infrastruktur har det blivit ordning och reda.

-Saldab är en strategisk partner när vi fortsätter vår expansion, säger Niclas Andersson, IT-samordnare på Aditro Logistics.

Idag väljer många företag att outsourca sin logistik för att minska kapitalbindningen, öka kostnadseffektiviteten samt frigöra tid och resurser. Aditro Logistics har över 175 000 kvm flexibel logistikyta som stöttas av centrala funktioner för bland annat affärsutveckling och IT.

Spretande IT-miljö blev en gemensam plattform

När Aditro Logistics tidigare förvärvat fyra bolag innebar det också att det följde med fyra olika IT-miljöer som spretade åt alla håll och kanter.

-Vi ville ha en enhetlig IT-miljö och hade själva inte kompetensen att genomföra förändringen. Vi tog in Saldab och bad i princip dem ta över och skapa en gemensam IT-plattform, något som även var viktigt för den operativa verksamheten inom tredjepartslogistiken.

-Vi skapar IT-miljön utifrån vårt operativa perspektiv. Där är Saldab en kompetent partner som kan ge oss helheten, säger operative chefen Johannes Gussander.

Första steget blev att outsourca brandväggstjänster, servrar, lagring och licenser till Saldab så att Aditro Logistics bara betalar för den kapacitet de faktiskt nyttjar. Hela miljön övervakas och Aditro Logistics har även tillgång till Saldabs 24/7/365-Jour.

-Först kändes det läskigt, man vet inte vad som händer när 25-30 plåtburkar flyttas från gamla bergrum. Men det gick friktionsfritt, säger Niclas.

Nästa steg blev att Saldab tog över servicedesken.

-De anställde två personer från vår IT-avdelning. Den lösningen innebar att vi fick tillgång till hela Saldabs servicedesk med både bredd och spetskompetens, men även att Saldab fick kännedom om vår verksamhet på Aditro Logistics.

Tillväxt och byggandet av nya siter

Sommaren och hösten 2014 beskriver Niclas Andersson som extremt utmanande med en svårhanterlig miljö samtidigt som de hade en kraftig tillväxt i deras system.

-Det var som en båt som tog in vatten, vi fick hjälpas åt att ösa för att hålla den ovanför ytan. Här hade vi god hjälp av Saldabs specialistkonsulter.

Hösten samma år påbörjade Aditro Logistics byggandet av ett nytt lager i Borås. Saldab fick ansvaret att bygga lagrets IT-infrastruktur med allt ifrån förbindelser, trådlöst och trådbundet nätverk till klienter och telefoni. Samtidigt integrerades lagret mot bolagets övriga siter för att åstadkomma en homogen IT-miljö.

-Det handlade om ett nära samarbete mellan oss, fastighetsägaren och Saldab, ett samarbete som flöt på väldigt bra. Nu bygger vi ytterligare en site i Nykvarn och där kan vi applicera Borås-lösningen i stället för att uppfinna hjulet två gånger.

Förutom den löpande driften av Aditro Logistics IT-miljö hjälper Saldab även till med upphandling, viss lagerhållning, leverans av hårdvara som truckdatorer, handdatorer, handskanners, skrivare, telefoner, laptops med mera. Och samarbetet fortsätter fördjupas.

Fakta om Aditro Logistics

Huvudkontor: Jönköping.
Grundat: 1970.
Antal anställda: Cirka 700.
Omsättning: Cirka 750 Mkr.
Egna lagerutrymmen: Cirka 175 000 kvm.
Ägare: Sedan 2012 Valedo Partners och ledningen.